Mikrobiomová společnost

Česká mikrobiomová společnost ČLS JEP

 

Česká mikrobiomová společnost je mezioborové sdružení všech zájemců o problematiku mikrobiomu a jeho vlivu na zdraví a vznik nemoci a to jak z řad odborníků, tak z řad laické veřejnosti či pacientských organizací.

 

Více informací naleznete zde: https://www.mikrobiom-cms.cz/